Direktionens möte 19 oktober 2017

Dagordning

Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: Anders Vredin

Rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall
 • Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lisa Tilly
 • Riskrapport, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg
 • Intern styrning och kontroll, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg
 • Internrevisionens rapport, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Nilsson
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Julin
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Henrik Jönsson

Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 7 ?