Direktionens möte 8 november 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Redaktörer för Penning- och valutapolitik

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Eric Frieberg

4. Finansiell stabilitet 2017:2

Anmärkning: Bordläggning

Föredragande: Olof Sandstedt

5. Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

6. Ärenden för information till Fullmäktige

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Henrik Jönsson

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 2 ?