Riksbanksfullmäktiges möte 5 maj 2017

Ärende

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

3. Justering av protokoll från sammanträde den 24 mars 2017

Protokollet bifogas

Anmärkning: Justering

Föredragande: Susanne Eberstein

4. Granskningsrapporter – Försvarslinjernas ändamålsenlighet samt Personskydd

Handlingar bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Martin Malm

5. Revisionsplan 2017-18

Handling bifogas

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Martin Malm

6. Remissyttrande – Utkast till lagrådsremiss om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning

Handling bifogas

Anmärkning: Information och beslut

Föredragande: Eric Frieberg, Susanne Eberstein

7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

8. Direktionens rapporter

 

 • Statusrapport sedel- och myntutbytet
  Handling bifogas
  Anmärkning: Rapport
  Ingen föredragning
 • IMF:s vårmöte
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Per Jansson
 • Penningpolitisk rapport april 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Kerstin af Jochnick
 • Marknadsuppdatering
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Jens Vahlquist

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 8 ?