Nyheter

Här återfinns de webbnyheter som Riksbanken har publicerat.

Datum Rubrik
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 28 april 2017
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 27 april 2017
Ingves och Jansson deltar vid IMF:s vårmöte
Finansdepartementets förslag om fler verktyg för makrotillsyn
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 21 april 2017
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 20 april 2017
Svensk nettoexport utgörs till stor del av varor som har producerats utomlands
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 7 april 2017
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 6 april 2017
Riksbankens årsredovisning 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 31 mars 2017
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 30 mars 2017
Redogörelse för penningpolitiken 2016 – politiken har fått effekt
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 24 mars 2017
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 23 mars 2017
Ingves och Ohlsson i finansutskottets utfrågning om penningpolitiken
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 17 mars 2017
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 16 mars 2017
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 10 mars 2017
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 9 mars 2017