Meddelanden 2008

Här återfinns de webbnyheter som Riksbanken har publicerat.

Datum Rubrik
Frågor och svar kring den finansiella oron
Referensräntan fastställd till 2 procent
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
ECB:s månadsrapport december 2008
Lärdomar av den svenska bankkrisen på 1990-talet
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
Från lokal till global – dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 84 dagar har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
Tillförordnade chefer
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Lars Nybergs tal i Chile den 6 november
Nytt publiceringsdatum för årets andra Finansiella stabilitetsrapport
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 1 månad har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats