Nyheter 2009

Här återfinns de webbnyheter som Riksbanken har publicerat.

Datum Rubrik
Referensräntan fastställd till 0,5 procent
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Utgivning av minnesmynt 2010
Analytikerträff direktsänds på Riksbankens webbplats
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
ECB:s månadsrapport december 2009
Ekonomisk kommentar: Direktionens röstning – en sammanfattning av de första elva åren
Nytt schema för lån i kronor till rörlig ränta
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Anders Vredin lämnar Riksbanken och blir VD för SNS
Ekonomisk kommentar: Vilken faktor hade störst inflytande på den svenska riskpremien under krisen?
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med fast ränta har nu avslutats (336 dagars löptid)
Ekonomisk kommentar: Hur har stressen på de finansiella marknaderna utvecklats? – Diskussion utifrån index
Engagerade medarbetare i en väl fungerande organisation
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Ekonomipriset 2009