Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats

Datum

Riksbanken beslöt den 13 februari 2009 att inrätta en särskild kreditfacilitet i kronor med 3 respektive 6 månaders löptid och rörlig ränta.

 

Auktioner av lån med 3 respektive 6 månaders löptid avslutades idag kl. 11.00. Det annonserade beloppet uppgick till 25 miljarder kronor i respektive auktion och minimiräntan sattes till reporäntan med ett tillägg av 0,30 respektive 0,35 procentenheter i de två löptiderna.

 

Inga bud inkom i auktionerna.

 

Mer information publicerades idag kl. 11:30 i SAXESS/OMFIE på sidan RIKP.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 8 ?