Valutareserven förstärks

Datum

Riksbanken har beslutat att förstärka valutareserven med motsvarande 100 miljarder svenska kronor. Beslutet har fattats mot bakgrund av att den osäkra situationen i omvärlden medför förhöjda risker för det svenska finansiella systemet och att åtagandena mot Internationella valutafonden (IMF) har ökat.

 

Riksbanken behöver därför en tillräckligt stor valutareserv för att ha beredskapen, att vid behov kunna förse bankerna med likviditet i utländsk valuta. Därmed kan Riksbanken säkerställa att det finansiella systemet fungerar säkert och effektivt.

 

Sverige har i dagsläget omvärldens förtroende till följd av ett stabilt finansiellt system och starka offentliga finanser. De svenska bankerna är välkapitaliserade i en internationell jämförelse och har små exponeringar mot de skuldtyngda länderna i euroområdet. Den svenska finansiella sektorn är samtidigt stor och finansierar sig i hög grad i utländsk valuta. För att även fortsättningsvis bibehålla omvärldens förtroende och kunna möta framtida åtaganden bedömer Riksbanken att det nu är lämpligt att förstärka valutareserven.

 

Riksbanken avser att låna upp den utländska valutan genom existerande avtal med Riksgäldskontoret. Förstärkningen är tillfällig och bör avvecklas när det bedöms lämpligt.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

8 + 4 ?