Den svenska finansmarknaden 2013

Datum

"Hur stor är omsättningen på den svenska obligationsmarknaden? Hur stor del av de svenska bankernas utlåning utgörs av lån till svenska hushåll? Hur ser svenskarnas betalningsvanor ut? Svaren på dessa frågor och många andra finns i årets utgåva av Den svenska finansmarknaden. Publikationen ger en bred inblick i den svenska finansmarknadens uppgifter och funktionssätt med utgångspunkt från årlig nationell statistik för den finansiella sektorn."

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

5 + 4 ?