Här finns Riksbankens guld

Riksbankens guldreserv förvaras hos centralbankerna i Storbritannien (Bank of England), Kanada (Bank of Canada), USA (Federal Reserve Bank of New York), Schweiz (Swiss National Bank) samt hos Riksbanken. Det framgår av ny information om Riksbankens guld- och valutareserv. Riksbankens guldreserv uppgår till 125,7 ton vilket motsvarar 37 miljarder kronor.

Riksbanken har fört diskussioner med centralbankerna i Storbritannien, Kanada, USA och Schweiz om att kunna offentliggöra var Riksbankens guld förvaras. Riksbankens guldinnehav och dess värde har varit offentligt länge men på grund olika sekretessbestämmelser har det däremot inte varit publik information var guldet förvaras. Riksbankens guldinnehav uppgår idag till 125,7 ton vilket motsvarar ca 10 000 guldtackor. Guldets marknadsvärde uppgick 31 augusti till 37,3 miljarder kronor. Värdet på Riksbankens totala guld- och valutareserv uppgår till motsvarande 409 miljarder kronor. Här förvaras Riksbankens guld:

 

Bank of England

61,4 ton (48,8%)

Bank of Canada

33,2 ton (26,4%)

Federal Reserve Bank of New York   13,2 ton (10,5%)
Swiss National Bank 2,8 ton (2,2%)
Sveriges riksbank 15,1 ton (12,0%)

 

Riksbankens guldinnehav beror bland annat på de historiska kopplingarna som tidigare fanns där en sedel eller ett mynt kunde lösas in hos Riksbanken i utbyte mot guld. Idag ingår guldet som ett tillgångsslag bland flera i Riksbankens guld- och valutareserv. Riksbankens guldinnehav motiveras idag istället av att guldets värde normalt inte följer samma mönster som värdet på valutareserven. Värdeutvecklingen på den totala guld- och valutareserven blir därför mer stabilt än om guldet inte hade ingått i reserven.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 7 ?