2015

Här återfinns de webbnyheter som Riksbanken har publicerat.

Datum Rubrik
Referensräntan fastställd till noll procent
Sedel- och myntutbytet – viktiga datum 2016
Kalenderuppgifter för 2016
Riksbanken tar över beräkningen av KIX-vikter
Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 16 december 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 17 december 2015
Ekonomisk kommentar: Vägen mot en bättre fungerande valutamarknad
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 10 december 2015
Ekonomisk kommentar: Hur kan centralbanker bäst använda sig av Big Data?
IMF:s rapport om Sveriges ekonomi
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 3 december 2015
Hur kan penningpolitiken ta hänsyn till osäkerhet och risk?
Två ekonomiska kommentarer: Effekter av höga värderingar och låga räntor på den finansiella stabiliteten
Den svenska betalningsmarknaden i förvandling
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 26 november 2015
Varför har inflationen varit så låg?
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 19 november 2015
Ingves och Ohlsson i utfrågning om penningpolitiken
Allt fler vet allt mer om sedel- och myntutbytet