Den svenska betalningsmarknaden i förvandling

Datum

Björn Segendorf och Anna-Lena Wretman analyserar strukturomvandlingen på den svenska betalningsmarknaden.

De konstaterar att allt fler betalningar görs elektroniskt och att kontantanvändningen minskar. Internet, surfplattor och smarta telefoner förändrar hushållens köpmönster och betalningsbehov. Bankerna möter också konkurrens från nya aktörer. Även om utvecklingen överlag är positiv upplever vissa hushåll, föreningar och företag den som negativ eftersom den skapar problem för dem. Verktygen för att lösa, eller minska, problemen finns men författarna menar att det krävs samverkan mellan marknadsaktörerna och mellan marknaden och staten. Statens uppgift är bland annat att se till att det finns skyddsnät för de användare som riskerar att stå utanför betalningsmarknaden.

 

Artikeln ingår i årets tredje nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik som publicerades den 20 november 2015.

 


Björn Segendorf och Anna-Lena Wretman

Författarna är verksamma vid avdelningen för finansiell stabilitet och avdelningen för betalningssystem och kontanter.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 1 ?