Riksbankens köp av statsobligationer – hur fungerar de?

Datum

Riksbankens köp av statsobligationer har kompletterat det senaste årets räntesänkningar och gjort penningpolitiken än mer expansiv. Men hur fungerar dessa köp? På vilket sätt gör de penningpolitiken mer expansiv? Och vilka effekter har vi hittills kunnat se av köpen? I två ekonomiska kommentarer analyseras Riksbankens obligationsköp i teorin och i praktiken.

Kommentaren "Hur kan köp av statsobligationer göra penningpolitiken mer expansiv?" (PDF) beskriver hur man enligt ekonomisk teori kan förvänta sig att köp av statsobligationer påverkar marknadsräntor och andra finansiella priser. Det handlar om effekter som uppstår via signaleringskanalen, premiekanalen, portföljkanalen och likviditetskanalen.


Kommentaren "Effekter på finansiella priser av Riksbankens statsobligationsköp" (PDF) analyserar just vilken effekt köpen haft på räntor, växelkurser och tillgångspriser. Bedömningen är att Riksbankens köp bidragit till att:

 

  • svenska räntor är lägre än de annars hade varit
  • ränteskillnaden mot omvärlden har minskat
  • kronan har blivit svagare än den annars hade varit.

Författarna konstaterar också att dessa effekter är i linje med vad som observerats i andra länder, där centralbankerna gjort liknande köp.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

5 + 8 ?