2016

Här återfinns de webbnyheter som Riksbanken har publicerat.

Datum Rubrik
Referensräntan fastställd till -0,50 procent
Kalenderuppgifter för 2017
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 22 december 2016
Nordisk-baltisk överenskommelse om samarbete kring gränsöverskridande banker
Så kollar du att sedeln är äkta
Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 7 december 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 15 december 2016
Bok om ekonomipriset av Riksbankens Gabriel Söderberg
Ny överenskommelse mellan myndigheterna om finansiell stabilitet och krishantering
Ekonomisk kommentar: Prognoser och penningpolitik
Riksbanken bidrar till IMF:s utlåning till låginkomstländer
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 8 december 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 9 december 2016
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik - specialutgåva
ESRB varnar Sverige om sårbarheterna på bostadsmarknaden
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 2 december 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 1 december 2016
Riksbanksstudie: De svenska storbankernas strukturella likviditetsrisker
Ekonomisk kommentar: Svenska hushållens skuldsättning – uppdatering för 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 25 november 2016