Bra med skärpt amorteringskrav

Datum

Riksbanken välkomnar Finansinspektionens förslag till ett skärpt amorteringskrav. Åtgärder som ökar motståndskraften hos hushållen är nödvändiga och bör införas skyndsamt. Det är också viktigt att amorteringskravet och hushållens motståndskraft utvärderas för att bedöma om de önskade effekterna uppnås.

Bild på hushåll

 

De svenska hushållens höga och stigande skuldsättning utgör ett allvarligt hot mot den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten. Det är därför bra med ett skärpt amorteringskrav riktat mot hushåll som har höga skulder i relation till hushållets inkomster. Riksbanken har tidigare poängterat att det nuvarande amorteringskravet är förhållandevis milt i ett internationellt perspektiv.


Riksbanken anser att det är viktigt att regelbundet utvärdera om hushållens motståndskraft har ökat och om det skärpta amorteringskravet har bromsat skuldutvecklingen. Om önskad effekt inte uppnås anser Riksbanken att Finansinspektionen bör överväga att justera amorteringskravet. Om hushållens motståndskraft inte ökar och riskerna med hushållens skuldsättning inte minskar kan det behövas ytterligare makrotillsynsåtgärder.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

4 + 3 ?