Cyberangrepp ett allvarligt hot mot den finansiella infrastrukturen

Datum

Den finansiella infrastrukturen i Sverige fungerar överlag väl. Den består av säkra och effektiva system. Det finns dock sårbarheter och risker som kan leda till störningar i det finansiella systemet. Det visar den årliga rapporten Finansiell infrastruktur 2017.

Illustration föreställande cybersäkerhet

Det finns framförallt två operativa risker som behöver hanteras för öka säkerheten och effektiviteten i den finansiella infrastrukturen:

 

  • Cyberangrepp utgör ett allvarligt hot mot den finansiella infrastrukturen. Under senare år har det genomförts allvarliga angrepp mot finansiella institut och cyberhot uppmärksammas därför alltmer av myndigheter och andra aktörer i det finansiella systemet, både i Sverige och internationellt. Som en konsekvens har samtliga infrastruktursystem som Riksbanken övervakar arbetat med att stärka sin motståndskraft mot cyberangrepp under det senaste året. Riksbanken kommer under 2017 att följa systemens fortsatta arbete med cybersäkerhet, särskilt utvecklingen att systemens IT-verksamhet i allt högre utsträckning läggs ut på externa leverantörer och dess påverkan på motståndskraften mot cyberangrepp.
  • Den operativa risken i det finansiella systemet är förhöjd till dess att Euroclear Sweden har bytt ut sitt IT-system för värdepappersavveckling, VPC-systemet. Euroclear Sweden behöver därför säkerställa att anpassningar av det befintliga VPC-systemet till nya regleringar inte påverkar kontinuiteten eller tillförlitligheten i den dagliga verksamheten.

 


Rapporten Finansiell infrastruktur presenterar Riksbankens bedömningar av stabiliteten och effektiviteten i den finansiella infrastrukturen i Sverige. Rapporten lyfter också de risker och sårbarheter som Riksbanken bedömer kan leda till störningar i det finansiella systemet. Årets rapport tar hänsyn till utvecklingen fram till den 31 mars 2017.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

8 + 6 ?