Pernilla Meyersson får IMF-uppdrag

Datum

Pernilla Meyersson, tillförordnad chef på stabsavdelningen, har blivit utsedd till att utvärdera hur IMF:s Independent Evaluation Office (IEO) har uppnått sina mål.

Pernilla Meyersson. Foto: Petter Karlberg

Utvärderingen ska bedöma hur framgångsrikt IEO har uppnått sina mål när det gäller att förbättra denlärande kulturen inom den internationella valutafonden (IMF),
stärka IMF:s externa trovärdighet och stötta ledningen i sitt övergripande uppdrag.

 

Utvärderingen kommer att göras av en expertpanel bestående av tre personer. I panelen ingår Donald Kaberuka, före detta finansminister i Rwanda, Der Jiun Chia, som bland annat arbetat som exekutivdirektör vid IMF, samt Pernilla Meyersson som också har ett förflutet som ställföreträdande exekutivdirektör vid det nordisk-baltiska valkretskontoret på IMF.

 

Pernilla Meyersson kommer att fortsätta sitt arbete på Riksbanken parallellt med utvärderingen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 3 ?