Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 12 januari 2017

Datum

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsförfarande den 12 januari 2017
Obligationer Statsobligation SGB 1047 (SE0001149311)
Statsobligation SGB 1057 (SE0004869071)
Anbudsdag Torsdag 12 januari 2017
Anbudstid 09.00-10.00 (CET) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

750 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1047
750 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1057

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 750 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1047

Maximalt 750 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1057
Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CET) på Anbudsdagen.
Leverans- och likviddag Måndag 16 januari 2017
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

Stockholm den 5 januari 2017

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 6 ?