Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 13 juli 2017

Datum

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSOBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE

Anbudsförfarande den 13 juli 2017
Obligationer Statsobligation SGB 1052 (SE0002241083)
Statsobligation SGB 1054 (SE0003784461)
Anbudsdag Torsdag 13 juli 2017
Anbudstid 09.00-10.00 (CET) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

500 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB 1052
625 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB 1054

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 500 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1052
Maximalt 625 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1054

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CET) på Anbudsdagen.
Leverans- och likviddag Måndag 17 juli 2017
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

Stockholm den 7 juli 2017

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?