Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 21 april 2017

Datum

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSOBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE

Anbudsförfarande den 21 april 2017
Obligationer Statsobligation SGB IL 3102 (SE0000317943)
Statsobligation SGB IL 3112 (SE0008014062)
Anbudsdag Fredag 21 april 2017
Anbudstid 09.00-10.00 (CET) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3102
375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3112

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3102
Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3112

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CET) på Anbudsdagen.
Leverans- och likviddag Tisdag 25 april 2017
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

Stockholm den 13 april 2017

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 2 ?