Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 24 februari 2017

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsförfarande den 24 februari 2017
Obligationer Statsobligation SGB IL 3110 (SE0006758736)
Statsobligation SGB IL 3113 (SE0009548704)
Anbudsdag Fredag 24 februari 2017
Anbudstid 09.00-10.00 (CET) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3110

375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3113

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3110
Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3113

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CET) på Anbudsdagen.
Leverans- och likviddag Tisdag 28 februari 2017
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

Stockholm den 17 februari 2017

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

8 + 1 ?