Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 26 oktober 2017

Datum

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSOBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE

Anbudsförfarande den 26 oktober 2017
Obligationer Statsobligation SGB 1054 (SE0003784461)
Statsobligation SGB 1060 (SE0009496367)
Anbudsdag Torsdag 26 oktober 2017 
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

625 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB 1054

500 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB 1060

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 625 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1054
Maximalt 500 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1060

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Måndag 30 oktober 2017
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

Stockholm den 20 oktober 2017

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 5 ?