Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 27 oktober 2017

Datum

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSOBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE

Anbudsförfarande den 27 oktober 2017
Obligationer Statsobligation SGB IL 3108 (SE0004211084)
Statsobligation SGB IL 3111 (SE0007045745)
Anbudsdag Fredag 27 oktober 2017
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3108

375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3111
Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3108
Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3111

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Tisdag 31 oktober 2017
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

Stockholm den 20 oktober 2017

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

5 + 7 ?