Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 9 november 2017

Datum

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSOBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE

Anbudsförfarande den 9 november 2017
Obligationer Statsobligation SGB 1047 (SE0001149311)
Statsobligation SGB 1057 (SE0004869071)
Anbudsdag Torsdag 9 november 2017
Anbudstid 09.00-10.00 (CET) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

500 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB 1047

625 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB 1057
Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 500 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1047
Maximalt 625 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1057

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CET) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Måndag 13 november 2017
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

Stockholm den 3 november 2017

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 7 ?