Pressmeddelanden

Här återfinns de pressmeddelanden Riksbanken har publicerat.

Datum Rubrik
1,6 miljarder kronor kvar – bankerna tar emot ogiltiga mynt i tre veckor till
Henrik Braconier ny chef för avdelningen för finansiell stabilitet
Jesper Hansson ny chef för avdelningen för penningpolitik
Reporäntan oförändrad på −0,50 procent, statsobligationsköp enligt plan
Drygt 8 miljarder kronor kvar – bankerna kan fortfarande ta emot äldre sedlar och mynt
Riksbanken uppmanar bank och handel att ta större ansvar för myntutbytet
Riksbankens företagsundersökning: Goda tider för företagen
Om en månad blir Linné, Karl XI och de äldre mynten ogiltiga
Bostadspriser och hushållens skuldsättning – den främsta risken
Olof Sandstedt tillförordnad chef för avdelningen för finansiell stabilitet från den 7 juni
Politisk osäkerhet inom EU oroar marknadsaktörerna
Riksbanken överväger ny målvariabel och variationsband
Viktigt med tillräcklig valutareserv snabbt till hands vid kris
Statsobligationsköpen utökas med 15 mdr, reporäntan kvar på −0,50 procent, räntehöjningar senareläggs
Två månader kvar innan 15 miljarder kronor blir ogiltiga
Riksbankens företagsundersökning: Industrikonjunkturen överraskande stark
Riksbanken efterlyser dina gamla mynt
Marianne Nessén blir ny rådgivare - Anders Vredin tf chef för avdelningen för penningpolitik
Reporäntan oförändrad på −0,50 procent
Riksbanken levererar in 2,5 miljarder kronor till statskassan