Pressmeddelanden 1997

Här återfinns de pressmeddelanden Riksbanken har publicerat.