Pressmeddelanden 1999

Här återfinns de pressmeddelanden Riksbanken har publicerat.

Datum Rubrik
Utvecklingen av produktion och sysselsättning kan påverka penningpolitiken
Riksbankens finjusterande deposittransaktioner gentemot PDs på penningmarknaden
Lars Nyberg omvald som direktionsledamot på sex år
Inflationsrapporten: Konjunkturuppgång och något stigande pristryck
ECB:s månadsrapport för december
Direktinvesteringar: Fusioner mellan svenska och finska företag fick stor genomslagskraft
Lars Heikensten: Ny information ger ytterligare stöd åt räntehöjningen
Den penningpolitiska repan över jul- och nyårshelgerna förlängs till 3 veckor
Bankerna sänkte utlåningsräntan med 0,1 procentenheter och lämnade inlåningsräntan oförändrad
Räntehöjningen viktig för att värna uthållig tillväxt
Riksbanken fortsätter att växla valuta för Riksgäldskontorets räkning
Direktionens sammanträden första halvåret 2000
Reporäntan höjs 0,35 procentenheter till 3,25 procent
ECB:s månadsrapport för november
Detaljerad banklagstiftning ej meningsfull
Stabiliteten i det finansiella systemet är god, även om vissa tendenser till riskuppbyggnad finns
Stödet för inflationsmålet ökar för tredje året i rad
Finansiell stabilitet nr 2 1999
Fjärde lägesrapporten om euron i den svenska finansiella sektorn
OH-bilderna från presskonferensen