Pressmeddelanden 2009

Här återfinns de pressmeddelanden Riksbanken har publicerat.

Datum Rubrik
Den 28 december erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Per Jansson ny chef på avdelningen för penningpolitik
Reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent
Den 14 december erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbanken växlar EU-betalning
Den 30 november erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Bankerna bättre rustade att möta kommande kreditförluster
Riksbankens riskenkät hösten 2009
Utlåningen i US-dollar avslutas
Den 16 november erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbanken fortsätter erbjuda lån med rörlig ränta
Den 2 november erbjuder Riksbanken lån i svenska kronor till fast ränta
Den 2 november erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Reporäntan lämnas oförändrad på 0,25 procent
Riksbanken erbjuder nytt lån till fast ränta
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 20 oktober
Den 19 oktober erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)
Riksbankens företagsintervjuer: Återhämtningen tar tid
Den 5 oktober erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 6 månader)
Den 21 september erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 och 12 månader)