Pressmeddelanden 2010

Här återfinns de pressmeddelanden Riksbanken har publicerat.

Datum Rubrik
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 1,25 procent
Bankerna har god motståndskraft
Riksbankens riskenkät hösten 2010
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 1,0 procent
God fart under hög vaksamhet
Den 4 oktober erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)
Den 20 september erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)
Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 0,75 procent
Den 23 augusti erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)
Den 26 juli erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)
Riksbanken höjer priset på lån med 28 dagars löptid
Reporäntan höjs till 0,5 procent
Den 28 juni erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (28 dagar)
Riksbankens företagsintervjuer: Återhämtning på bred front men osäkert framöver
Penningpolitiken i Sverige
Bankerna är väl rustade men osäkerheten har ökat
Den 31 maj erbjuder Riksbanken ett nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (1 månad)
Riksbankens riskenkät våren 2010
Riksbankscertifikat med rätt till återförsäljning och med längre löptid
Minnesmynt med anledning av kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings bröllop