Pressmeddelanden 2015

Här återfinns de pressmeddelanden Riksbanken har publicerat.

Datum Rubrik
Riksbankschef Stefan Ingves kommenterar kronan
Ändrade villkor för säkerheter i Riksbanken
Reporäntan oförändrad på −0,35 procent - fortsatt hög beredskap att agera
Ytterligare åtgärder behövs för att hantera hushållens skuldsättning
Risker med låga räntor oroar marknadsaktörerna
Riksbanken köper statsobligationer för ytterligare 65 miljarder kronor och behåller reporäntan på −0,35 procent en längre tid
Förslag på ändrade villkor för säkerheter för lån i Riksbanken
Riksbankens företagsundersökning: Hygglig konjunktur men omvärlden oroar
I dag kommer de första nya sedlarna
Tillfälligt ändrade emissionsvillkor för riksbankscertifikat
Växla till dig en ny 200-kronorssedel hos Riksbanken den 1 oktober
Riksbanken ingår avtal med Ukrainas centralbank
Reporäntan oförändrad på −0,35 procent
Nu drar sedel- och myntkampanjen igång
Reporäntan sänks till −0,35 procent och köpen av statsobligationer utökas med 45 miljarder kronor
Riksbankens företagsundersökning: Svagare krona stödjer industrin och ger högre priser
Tillfälligt ändrade emissionsvillkor för riksbankscertifikat
Hushållens skulder kräver ytterligare åtgärder
De svenska finansiella marknaderna fungerar bra – men sämre än tidigare
Riksbanken köper statsobligationer för ytterligare 40-50 miljarder, sänker räntebanan påtagligt och behåller reporäntan på −0,25 procent