Pressmeddelanden 2017

Här återfinns de pressmeddelanden Riksbanken har publicerat.

Datum Rubrik
Riksbankens företagsundersökning: Global högkonjunktur förstärker läget i Sverige
En långsammare ökning av hushållens skuldsättning behövs för stabiliteten
Olof Sandstedt ny chef för avdelningen för finansiell stabilitet
Reporäntan oförändrad på −0,50 procent
Chefsbyte på avdelningen för finansiell stabilitet
Förnyat mandat för Stefan Ingves och Kerstin af Jochnick
Nästan alla sedlar och 46 procent av mynten har kommit in till Riksbanken
KPIF målvariabel för penningpolitiken
Reporäntan oförändrad på −0,50 procent, statsobligationsköp enligt plan
Torsdag är sista dagen bankerna tar emot gamla mynt
1,6 miljarder kronor kvar – bankerna tar emot ogiltiga mynt i tre veckor till
Henrik Braconier ny chef för avdelningen för finansiell stabilitet
Jesper Hansson ny chef för avdelningen för penningpolitik
Reporäntan oförändrad på −0,50 procent, statsobligationsköp enligt plan
Drygt 8 miljarder kronor kvar – bankerna kan fortfarande ta emot äldre sedlar och mynt
Riksbanken uppmanar bank och handel att ta större ansvar för myntutbytet
Riksbankens företagsundersökning: Goda tider för företagen
Om en månad blir Linné, Karl XI och de äldre mynten ogiltiga
Bostadspriser och hushållens skuldsättning – den främsta risken
Olof Sandstedt tillförordnad chef för avdelningen för finansiell stabilitet från den 7 juni