Riksbankens företagsundersökning: Goda tider för företagen

Datum

Det starka konjunkturläget håller i sig de närmaste månaderna. Det tror de svenska företag som medverkat i Riksbankens företagsundersökning i maj.

Bild på Markus Tibbling

Markus Tibblin är senior ekonom på Riksbankens statistikenhet på avdelningen för penningpolitik. Han leder arbetet med företagsundersökningarna.

"Konjunkturläget är mycket gott"

Exportföretagen möter en allt starkare efterfrågan från omvärlden. Det är särskilt Europa som utmärker sig men även i råvaruproducerande länder har efterfrågan ökat i takt med att råvarupriserna stigit. Produktionstakten är hög och eftersom orderläget är starkt ser exportföretagen inte några tecken på avmattning det kommande halvåret.

 

Oron för bakslag i konjunkturen är dock större idag än för tio år sedan när vi senast hade ett lika gott konjunkturläge. Företagen är bland annat något mer försiktiga i sina investeringsplaner idag.

"Byggbranschen går för högtryck"

De senaste åren har efterfrågan varit stark inom bygg- och fastighetssektorn och utvecklingen för framför allt bostadsbyggandet fortsätter att vara mycket stark. En konsekvens av detta är att det är allt svårare att få tag i personal. Andra tecken på stark efterfrågan är att det enligt fastighetsföretagen inte finns några svårsålda objekt samtidigt som mycket få lokaler står tomma.

"Efterfrågan driver alltid pris"

Industri- och byggföretagen märker av prisökningarna på råvaror när de köper in material och allt fler underleverantörer har börjat höja sina priser. Det goda efterfrågeläget gör att flera industriföretag ser möjligheter att kompensera sig genom att höja priserna framöver. Inom handeln gör emellertid den hårda konkurrensen att det varit svårare för dessa företag att kompensera sig för kostnadsökningar med högre priser.

 

 


 

Tre gånger om året intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna. Den här gången intervjuades representanter för 38 företag med totalt cirka 250 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 2 maj och 17 maj och redovisas i Riksbankens företagsundersökning. Citaten ovan kommer från intervjuerna.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 6 ?