Årsredovisning

Bild på Riksbankens årsredovisning 2016Årsredovisningen omfattar en redogörelse för penning- och valutapolitiken samt för hur Riksbanken har främjat ett säkert och effektivt betalningsväsende. Dessutom presenteras Riksbankens resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Datum Rubrik
Årsredovisning 2016 4 MB
Årsredovisning 2015 3 MB
Årsredovisning 2014 4 MB
Årsredovisning 2013 3 MB
Årsredovisning 2012 5 MB
Årsredovisning 2011 3 MB
Årsredovisning 2010 3 MB
Årsredovisning 2009 4 MB
Årsredovisning 2008 3 MB
Årsredovisning 2007 1 MB
Årsredovisning 2006 1 MB
Årsredovisning 2005 3 MB
Årsredovisning 2004 2 MB
Årsredovisning 2003 2 MB
Årsredovisning 2002 2 MB
Årsredovisning 2001 3 MB
Årsredovisning 2000 2 MB
Årsredovisning 1999 3 MB
Årsredovisning 1998 1 MB
Årsredovisning 1997 1 MB