EMU-skrifter

Sverige deltar inte i valutaunionen, men kan komma att göra det i en framtid om de politiska förutsättningarna ändras.

 

Nedan finner du de pubikationer och rapporter som handlar om EMU och euron.