Ekonomiska kommentarer

Riksbanken publicerar ungefär en gång i månaden serien Ekonomiska kommentarer. Serien innehåller till exempel korta utredningar och debattartiklar.

 

Författare är både direktionsledamöter och handläggare.

 

De åsikter som uttrycks i ekonomiska kommentarer är författarnas egna och ska inte uppfattas som Riksbankens ståndpunkt.