Den svenska finansmarknaden

Bild på rapporten Den svenska finansmarknadenDen svenska finansmarknaden ger en övergripande beskrivning av den finansiella sektorns alla delar. Exempelvis beskrivs aktiemarknaden, ränte- och valutamarknaderna inklusive derivatmarknaderna, bankerna, försäkringsbolagen, värdepappersbolagen samt de stora systemen för betalningar i Sverige.

 

Förutom att redovisa grundläggande statistik om den finansiella sektorns olika delar, försöker skriften också ge pedagogiska förklaringar till hur dessa marknader, institutioner och system fungerar och vilka deras huvudsakliga uppgifter är i ekonomin.

 

Skriften ges ut en gång per år och bygger huvudsakligen på årsstatistik. I samband med att skriftens grafiska profil ändrades 2003, ändrades också dateringen. Från och med 2003 dateras skriften efter tidpunkten för publicering. Tidigare år har skriften daterats efter det år till vilken huvuddelen av statistiken är hänförlig. Att det inte finns en utgåva med namnet Den svenska finansmarknaden 2002 innebär således inte ett uppehåll i statistiken.

Datum Rubrik
Den svenska finansmarknaden 2016 1 MB
Den svenska finansmarknaden 2016, sifferunderlag 364 kB