Riskenkät

Enkäten ger en samlad bild av aktörernas syn på finansiella risk och hur den finansiella marknaden fungerar.

Resultatet av riskenkäten är ett underlag till rapporten Finansiell stabilitet som ges ut två gånger per år.

Datum Rubrik
Riksbankens riskenkät våren 2017 449 kB