Penning- och valutapolitik

Bild på rapporten Penning- och valutapolitikRiksbankens tidskrift heter Penning- och valutapolitik. Den innehåller främst artiklar inom Riksbankens arbetsområde.

 

Från och med 2011 ges tidskriften ut enbart på Riksbankens webbplats. Detta innebär att Riksbanken inte längre trycker tidskriften på papper.

 

De synpunkter som framförs i signerade artiklar representerar artikelförfattarens egen uppfattning och kan inte tas som uttryck för Riksbankens syn i berörda frågor.

Datum Rubrik
Penning- och valutapolitik 2, 2017 2 MB
Penning- och valutapolitik 1, 2017 3 MB