Penningpolitiken i Sverige

Skriften "Penningpolitiken i Sverige" beskriver bankens penningpolitiska mål och strategi. 

 

Inflationsmålet formulerades 1993 och strategin för penningpolitiken har sedan dess utvecklats gradvis som ett resultat både av praktiska erfarenheter i Sverige och andra länder och av nya rön inom forskningen.

 

Det främsta syftet med strategin är att förklara hur Riksbanken i sin räntesättning tar hänsyn både till inflationsutvecklingen och den realekonomiska utvecklingen.

Datum Rubrik
Penningpolitiken i Sverige 126 kB