Om hushållens skulder

Nedan visas samlad information om bolånemarknaden och hushållens skulder som är publicerad på Riksbankens webbplats.

Hus, foto.Den svenska bolånemarknaden och svenskarnas bolån är en viktig del av det finansiella systemet. Hushållens stigande skuldsättning har i hög grad avspeglat att bostadspriserna under lång tid stigit.

 

En hög skuldsättning hos hushållen medför risker för både den makroekonomiska utvecklingen och den finansiella stabiliteten. Riksbanken följer därför utvecklingen för hushållens skulder noga.

Riksbankschef Stefan Ingves

Åtgärder mot skuldsätt-ningen är en förutsättning för att vår penningpolitiska strategi ska lyckas.

Riksbankschef Stefan Ingves

Ingves: Bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning ur ett centralbanksperspektiv

Riksbankschef Stefan Ingves sammanfattar sitt tal från den 19 november 2015.

 

Läs hela talet (pdf)

af Jochnick: Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick sammanfattar sitt tal från den 21 augusti 2015.

 

Läs hela talet (pdf)