Om hushållens skulder

Hus, foto.Den svenska bolånemarknaden och svenskarnas bolån är en viktig del av det finansiella systemet. Hushållens stigande skuldsättning har i hög grad avspeglat att bostadspriserna under lång tid stigit.

 

En hög skuldsättning hos hushållen medför risker för både den makroekonomiska utvecklingen och den finansiella stabiliteten. Riksbanken följer därför utvecklingen för hushållens skulder noga.

Flervåningshus. Foto

Den svenska bolånemarknaden och svenskarnas bolån är en viktig del av det finansiella systemet. Hushållens stigande skuldsättning har i hög grad avspeglat att bostadspriserna under lång tid stigit.

 

En hög skuldsättning hos hushållen medför risker för både den makroekonomiska utvecklingen och den finansiella stabiliteten. Riksbanken följer därför utvecklingen för hushållens skulder noga.

af Jochnick: Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick sammanfattar sitt tal från den 21 augusti 2015.

 

Läs hela talet (pdf)