Om hushållens skulder

Hus, foto.Den svenska bolånemarknaden och svenskarnas bolån är en viktig del av det finansiella systemet. Hushållens stigande skuldsättning har i hög grad avspeglat att bostadspriserna under lång tid stigit.

 

En hög skuldsättning hos hushållen medför risker för både den makroekonomiska utvecklingen och den finansiella stabiliteten. Riksbanken följer därför utvecklingen för hushållens skulder noga.