Sedel- och myntskrifter

Skriften "Sedlar och mynt – lathund" lär dig bland annat att på ett enkelt sätt skilja en äkta sedel från en falsk. Observera att 50-öringen inte längre är giltigt betalningsmedel.
 

I broschyren "Mynt till ära och minne – svenska jubileums- och minnesmynt" presenteras alla jubilems- och minnesmynt utgivna fram till och med 2004.
 

Rapporten "Uppföljning av den nya depåstrukturen för kontanthantering" är en beskrivning av hur den nya depåstrukturen fungerar.
 

"Rapport om kontanthanteringen 2011” är en kartläggning av aktörerna och flödena inom kontanthanteringen.