Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB)

Europeiska centralbanken (ECB) ger ut ett antal rapporter om verksamheten inom Eurosystemet och Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Ett urval av dessa finns också i svensk översättning. På Riksbankens webbplats finns länkar till svenska versioner av ECB:s rapporter. Alla rapporter finns i sin helhet på engelska på ECB:s webbplats.

 

Av ECB:s månadsrapporter översätter Riksbanken sedan 2001 rapporterna för mars, juni, september och december.

 

Från och med september 2004 finns den svenska versionen av ECB:s månadsrapport endast som pdf-fil på Riksbankens webbplats. Riksbanken trycker inte längre månadsrapporten.

 

Från och med mars 2011 översätter Riksbanken en förkortad version av ECB:s månadsrapporter för mars, juni, september och december. Anledningen är att ECB-rådet den 6 januari 2011 beslutade att länder utanför euroområdet bara behöver översätta sammanfattningar av kapitel och avsnitt. Alla månadsrapporter finns i sin helhet på engelska på ECB:s webbplats.

 

ECB:s månadsrapport för december 2014 var den sista utgåvan. Den ersattes därefter med en ny "Ekonomisk rapport".

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

4 + 3 ?