Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB)

Europeiska centralbanken (ECB) ger ut ett antal rapporter om verksamheten inom Eurosystemet och Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Ett urval av dessa finns också i svensk översättning. På Riksbankens webbplats finns länkar till svenska versioner av ECB:s årsrapporter och konvergensrapporter.  Dessa rapporter och andra publikationer från ECB på svenska och engelska finns på ECB:s webbplats.

 

Av ECB:s månadsrapporter översätter Riksbanken sedan 2001 rapporterna för mars, juni, september och december. För övriga rapporter översätts endast ledaren till svenska. Från och med mars 2011 översätter Riksbanken en förkortad version av ECB:s månadsrapporter för mars, juni, september och december. Anledningen är att ECB-rådet den 6 januari 2011 beslutade att länder utanför euroområdet bara behöver översätta sammanfattningar av kapitel och avsnitt. Alla månadsrapporter finns i sin helhet på engelska på ECB:s webbplats.

 

Sedan 2004 finns de svenska versionerna av ECB:s månadsrapporter endast som pdf-filer på Riksbankens webbplats och inte längre i tryckt form.

 

På ECB:s webbplats finns också några allmänna informationsbroschyrer om ECB och euron. I vissa fall har de översatts till svenska, vilket i så fall framgår av förteckningen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 6 ?