ECB:s Ekonomiska rapport

2015 ersatte ECB månadsrapporten med en Ekonomisk rapport. Den publiceras två veckor efter de penningpolitiska mötena. En sammanfattning av rapporterna för mars, juni, september och december översätts till svenska.

 

Alla Ekonomiska rapporter finns i sin helhet på engelska på ECB:s webbplats.

Datum Rubrik
ECB:s Ekonomiska rapport september 2017 120 kB
ECB:s Ekonomiska rapport juni 2017 202 kB
ECB:s Ekonomiska rapport mars 2017 186 kB