ECB:s Ekonomiska rapport

2015 ersatte ECB månadsrapporten med en Ekonomisk rapport. Den publiceras två veckor efter de penningpolitiska mötena. En sammanfattning av rapporterna för mars, juni, september och december översätts till svenska.

 

Alla Ekonomiska rapporter finns i sin helhet på engelska på ECB:s webbplats.

Datum Rubrik
ECB:s Ekonomiska rapport december 2016 166 kB
ECB:s Ekonomiska rapport september 2016 572 kB
ECB:s Ekonomiska rapport juni 2016 153 kB
ECB:s Ekonomiska rapport mars 2016 301 kB