ECB:s månadsrapport

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade sin första månadsrapport den 19 januari 1999. ECB-publikationen är ett viktigt verktyg för analys av den ekonomiska utvecklingen i euroområdet och för att förklara ECB:s penningpolitik.

 

Av ECB:s månadsrapporter översätter Riksbanken sedan 2001 rapporterna för mars, juni, september och december.

 

Från och med september 2004 finns den svenska versionen av ECB:s månadsrapport endast som pdf-fil på Riksbankens webbplats. Riksbanken trycker inte längre månadsrapporten.

 

Från och med mars 2011 översätter Riksbanken en förkortad version av ECB:s månadsrapporter för mars, juni, september och december. Anledningen är att ECB-rådet den 6 januari 2011 beslutade att länder utanför euroområdet bara behöver översätta sammanfattningar av kapitel och avsnitt. Alla månadsrapporter finns i sin helhet på engelska på ECB:s webbplats.

 

ECB:s månadsrapport för december 2014 var den sista utgåvan. Den ersattes därefter med en ny "Ekonomisk rapport".

Datum Rubrik
ECB:s månadsrapport december 2014 2 MB
ECB:s månadsrapport september 2014 2 MB
ECB:s månadsrapport juni 2014 3 MB
ECB:s månadsrapport mars 2014 1 MB