Riksbanken Play

2016-06-02 Sedlar och mynt

Efterlysta! (21 sek)

Har du sett Selma, Jenny eller Gustav?
Se filmen om vilka sedlar som blev ogiltiga efter den 30 juni 2016.

Dela: