Riksbanken Play

2017-05-16 Penningpolitik

Ingves intervjuas med anledning av att Riksbanken överväger ny målvariabel (3 min 4 sek)

2017-05-16

Ingves intervjuas med anledning av att Riksbanken överväger att byta målvariabel för inflationsmålet till KPIF.

Dela: