Riksbanken Play

2016-12-07 Penningpolitik, Tal

Jansson: Dags att skrota inflationsmålet? (2 min 25 sek)

Vice riksbankschef Per Jansson sammanfattar sitt tal "Dags att skrota inflationsmålet?".

 

Arrangör: Swedbank, Stockholm

 

Läs hela talet [pdf]

Presentationsbilder [pdf]

Dela: