Riksbanken Play

2015-05-15 Penningpolitik

Stefan Ingves, det går ju bra för Sverige – varför "minusränta"? (2 min 20 sek)

"Inflationen är för låg och sänkt ränta gör det billigare för företag och hushåll att låna. Då ökar investeringar och konsumtion och det leder så småningom till stigande priser. På så sätt uppnår vi inflationsmålet på 2 procent – en riktmärke för många viktiga aktörer i den svenska ekonomin."

Dela: